Tato adresa validátoru SIP již není aktuální. Validátor naleznete na adrese: http://digi.nacr.cz:8080/ValidatorSip