action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

- Ferdinand (*) záznam:8/2162307

Havelka Matěj (1848)
Havelka (Pietschová, Kudrnová) Ema (1859)
- Ferdinand ()
Pietschl Amalie ()

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 166, obraz 25

čas: 1 s