action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Zappe Josef (*1809) záznam:8/64

Zappe Josef (1809)
Zappe Theresia (1808)
Zappe (Láska) Petronella (1818)
Zappe Josef (1834)
Zappe Karl (1848)
Zappe Barbara (1850)
Zappe Maria (1852)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 723, obraz 997

čas: 1 s