action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

- - (*) záznam:7/2165967

Fischerová Marie (1821)
- - ()

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 123, obraz 78

čas: 2 s