action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Sevelka Franz (*1875) záznam:7/17

Sevelka Franz (1875)
Sevelka (Zettlová) Agnes (1881)
Sevelka Anna (1900)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 539, obraz 410

čas: 2 s