action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Steitz (Hrda) Anna (*1848) záznam:7/42

Steitz Anton (1840)
Steitz (Hrda) Anna (1848)
Steitz Rosa (1868)
Steitz Josef (1869)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 617, obraz 288

čas: 3 s