action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Borkovcová Pavlína (*) záznam:7/2162307

Borkovcová (Volfová) Žofie (1860)
Borkovec Antonín ()
Borkovec Josef (1884)
Borkovcová Pavlína ()
Borkovcová Františka (1908)
Borkovec Karel (1910)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 44, obraz 308

čas: 5 s