action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Janda Franz (*1880) záznam:6/161

Janda Franz (1880)
Janda (Wangler) Marie (1880)
Janda Heinrich (1905)
Janda Zděnka (1906)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 220, obraz 825

čas: 0 s