action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

- - (*) záznam:6/2162307

Bubník (Hroník) Anna (1821)
- - ()
Bubník Elisabeth (1861)
Bubník Božena (1863)
Bubník Johann (1866)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 56, obraz 480

čas: 8 s