action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Loucky Olga (*1876) záznam:6/31

Loucky Olga (1876)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 356, obraz 619

čas: 2 s