action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Steklý (Souřada) Anna (*1866) záznam:6/80

Steklý Karl (1861)
Steklý (Souřada) Anna (1866)
Steklý Karl (1883)
Steklý Anna (1884)
Steklý Hedwika (1888)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 565, obraz 303

čas: 1 s