action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

,Wagenknecht Anna (*1886) záznam:4/2165967

,Wagenknecht Anna (1886)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 667, obraz 302

čas: 2 s