action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Rein Agnes (*1883) záznam:4/206

Rein Josef (1845)
Rein (Kobrc) Karoline (1856)
Rein Marie (1879)
Rein Agnes (1883)
Rein Rosina (1886)
Rein Heinrich (1889)
Rein Josef (1887)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 506, obraz 250

čas: 0 s