action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Bouše (*1901) záznam:4/2162307

Bouše Václav (1876)
Bouše Anna (1875)
Bouše (1901)
Bouše (1903)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 46, obraz 198

čas: 2 s