action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Postelt Anna (*1856) záznam:4/38

Postelt Raimund (1841)
Postelt Anna (1856)
Postelt Adelheid (1878)
Postelt Bertha (1880)
Postelt Elisabeth (1881)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 481, obraz 241

čas: 2 s