action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Lederer Wenzl (*) záznam:3/1612

Lederer (Plavec) Marie (1852)
Lederer Bohuš (1891)
Lederer Wenzl ()

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 343, obraz 573

čas: 1 s