action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Strmiska (Fritsch) Karoline (*1874) záznam:18/20

Strmiska Dominik (1877)
Strmiska (Fritsch) Karoline (1874)
Strmiska Maxmilian (1903)
Strmiska Kamilla (1906)
Strmiska (Přibyl) Elfriede (1889)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 569, obraz 80

čas: 3 s