action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

1Petrák Johann (*1871) záznam:18/2165967

1Petrák Johann (1871)
Petrák (Šita) Aloisie (1870)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 457, obraz 557

čas: 2 s