action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Zimmert Hermine (*1904) záznam:18/34

Zimmert Franz (1877)
Zimmert (Strnad) Anna (1873)
Zimmert Hermine (1904)
Zimmert Franziska (1910)
Zimmert Gottlieb (1912)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 732, obraz 2

čas: 2 s