action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Lederer Siegmund (*) záznam:13/1284

Lederer (Natscheradetz) Bertha (1868)
Lederer Otilie (1892)
Lederer Martha (1894)
Lederer Siegmund ()

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 343, obraz 231

čas: 0 s