action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Grünhut Alfred (*) záznam:13/341

Grünhut Salomon (1863)
Grünhut (Kohner) Mathilde (1869)
Grünhut Alfred ()
Grünhut Elsa ()

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 145, obraz 598

čas: 1 s