action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Reiter Heinrich (*1816) záznam:1/6

Reiter Heinrich (1816)
Reiter Gabriele (1823)
Reiter Emma (1848)
Reiter Hedwig (1849)
Reiter Mathilde (1852)
Reiter Hermine (1857)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 503, obraz 133

čas: 2 s