action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Langenberger Josef (*1856) záznam:1/4

Langenberger Josef (1856)
Langenberger (Podlesak) Anna (1860)
Langenberger Anton (1880)
Langenberger Elisabeth (1884)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 339, obraz 93

čas: 3 s