action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Jelínek (Teitzl) Franziska (*1863) záznam:1/42

Jelínek Franz (1860)
Jelínek (Teitzl) Franziska (1863)
Jelínek Wlastimil (1884)
Jelínek Rudolf (1886)
Jelínek Josef (1889)
Jelínek Bohumil (1890)
Jelínek Franz (1891)
Jelínek Anna (1893)

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 229, obraz 788

čas: 2 s