action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

Mayerhöfer Hermine (*) záznam:1/1466

Mayerhöfer Karl (1850)
Mayerhöfer Hermine ()

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 365, obraz 12

čas: 2 s