action=|record|

Conscriptions ( 1850 - 1914 ) - Applications for Residence Permit of Prague Police Headquarters

(Pelikánová) Marie (*) záznam:1/2165967

Sofron Bernard (1859)
Sofron (Vorličkova, Kalistová) Františka (1867)
Sofron Bernard (1896)
Sofron Anna (1900)
Sofron Helena (1902)
Truksa Anna ()
Truksa Václav (1894)
Sofron Helena (1902)
(Pelikánová) Marie ()
Sofron (Truksa) Anna ()
Josef ()

Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 554, obraz 645

čas: 9 s