logoNA

Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Příjmení začíná
Jméno začíná
Rok narození
-
english, čeština
poslední aktualizace 25. 8. 2015

Aktuality

[5.4.2013] Na stránkách VÚGTK, v.v.i. můžete navštívit digitalizované mapy Prahy s uvedenými čísly domů. Zde především Hurtigův plán Prahy z roku 1891 (s čísly domů z roku 1805 – černě a s čísly novými (orientačními) červeně)
[5.4.2013] Erbenův Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních král. hl. města Prahy dle nového, starého i nejstaršího číslování z roku 1870 viz http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=667
[3.3.2013]V Archivu hlavního města Prahy postupně digitalizují Soupis pražského obyvatelstva 1830-1949 (link: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=83&wstyle=0&page )
[15.2.2013]Od 15. února 2013 zprovozněno nové uživatelské rozhraní. Nově je možné zvolit složitost vyhledávání. Bylo přidáno jednoduché vyhledávání, původní vyhledávání naleznete pod názvem podrobné vyhledávání. Informace o konskripcích je rozdělena do 3 částí. Pod odkazem Jaké údaje lze v konskripcích najít? Naleznete stručný návod, kde a jaké informace na konskripčním archu najdete. Pod odkazem Stručně o databázi konskripcí naleznete základní informaci o věcném obsahu databáze, pod odkazem Konskripce 1850–1914 – podrobnější informace naleznete podrobný popis vzniku a vývoje pobytové evidence obyvatel v Praze.
[15.2.2013]Pokud se domníváte, že jste nalezli nesprávně přečtený údaj (nebo překlep), zašlete Vaši navrhovanou opravu s odkazem na konskripci (link, který se zobrazuje pod konskripcí) na: pavla.lutovska@nacr.cz.
[15.2.2013]V případě, že citujete konkrétní konskripční arch, využijte citace pod konskripcí. (např. Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 282, obraz 65)


Podrobné vyhledávání

Stručně o databázi konskripcí

Jaké údaje lze v konskripcích najít?

(PDF, 1,4 MB)
Konskripce 1850–1914 – podrobnější informace
(PDF, 346 kB)
Odborná správa: Pavla Lutovská, Milan Vojáček. Technická správa: Jiří Bernas.
čas: 0 s