logoNA

Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Stručně o databázi konskripcí

Policejní pobytové přihlášky (konskripce) jsou uloženy v Národním archivu ve fondu Policejní ředitelství Praha jako součást spisů všeobecné registratury tohoto úřadu. Jedná se o autonomní celek čítající 739 evidenčních jednotek (kartonů), což představuje 664 651 přihláškových archů převážně z let 1850 – 1914. Jedná se o materiál sloučený z několika různých ohlašoven pobytu pražských policejních okrsků. Přihlášky byly následně centrálně ukládány v tzv. Meldeamtu a zde abecedně srovnány bez ohledu na původní teritoriální příslušnost a časovou následnost. Použitá abeceda nebyla ani důsledně česká ani německá, ale mohli bychom ji označit za abecedu „policejní“ a řídila se především fonetickou podobou příjmení.

Územní působnost policejního ředitelství v Praze byla od r. 1853 vymezena takto: Nové Město, Staré Město, Malá Strana, Hradčany a Josefov, Břevnov, Strašnice, Karlín, Libeň, Vyšehrad, Podolí, Dvorce, Nusle, Pankrác, Vršovice, Michle, Smíchov, Košíře, Bubeneč, Podbaba, Šárka, Holešovice a Bubny. Roku 1874 přibyly Dejvice, roku 1884 Holešovice a Nová Libeň. Tento územní rozsah platil do roku 1918.

V databázi jsou indexovány všechny osoby uvedené na přihlášce (konskripčním archu), u žen je v závorce připojeno rodné příjmení (resp. i příjmení předchozí). Při přepisu byla užita metoda transliterace, tím byly zachovány různé varianty zápisu mnohdy týchž osob. Tuto skutečnost je potřeba mít na zřeteli při vyhledávání konkrétní osoby. Např. Adamec, Adamez; Bach, Bachova, Bachová; Cihelka, Cyhelka, Zihelka; Čapek, Czapek, Tschapek; Čech, Čeh, Čieh, Cech, Czech etc.

Údaje v databázi procházejí kontinuální kontrolou a opravami. Pokud se domníváte, že jste nalezli nesprávně přečtený údaj (nebo překlep), zašlete Vaši navrhovanou opravu s odkazem na konskripci (link, který se zobrazuje pod konskripcí) na adresu pavla.lutovska@nacr.cz.

V případě, že citujete konkrétní konskripční arch, využijte citace pod konskripcí. (např. Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 282, obraz 65)Jednoduché vyhledávání

Stručně o databázi konskripcí

Jaké údaje lze v konskripcích najít?

(PDF, 1,4 MB)
Konskripce 1850–1914 – podrobnější informace
(PDF, 346 kB)
Odborná správa: Pavla Lutovská, Milan Vojáček. Technická správa: Jiří Bernas.
čas: 0 s