Proběhlo první elektronické skartační řízení a uložení archiválií v digitální podobě do NDA

Moravský zemský archiv v Brně provedl na základě návrhu Krajského úřadu Vysočina a s podporou pracovníků NDA historicky první skartační řízení z elektronického systému spisové služby. Vybrané digitální archiválie byly následně uloženy v Národním digitálním archivu.

(6. 5. 2015)

Metodické semináře

Od listopadu 2014 pořádá oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu konzultační semináře pro veřejnoprávní původce v předarchivní péči Národního archivu.

(aktualizováno 25. 3. 2015)

PDF Validátor eSkartace
Seznam archivních fondů ČR Validátor SIP